Stud Box

  • design
  • graphics
  • creative
  • print
  • web

Blog horizontal

Introducere în Ux/Ui design
March 4, 2021

  Serviciile grafice sunt într-o continuă schimbare și adaptare la necesitățile societății tehnologice, urmează progresul informatic și se integrează în aplicații diverse. Mediul online este un exemplu grăitor prin prisma aplicațiilor web, site-urilor web de mici și mari dimensiuni. O serie de întrebări se pot ridica. De ce este nevoie de un site web? Acesta aduce informații despre o persoană, o afacere, o entitate, o organizație, un...

Utilizarea textului în servicii de grafică
March 5, 2021

Rolul scrisului, al literelor și al cifrelor rezidă în absoluta lor forță de exprimare a tot ceea ce a dat la iveală gândirea omenească. Au existat perioade în care scrisul era considerat dreptul sacru al unei pături sociale restrânse, cu toate acestea însă, el și-a continuat drumul civilizator până în prezent. Pe lângă caracteristicile funcționale scrisul are o latură estetică, fontul, litera în sine, având capacitatea de a produce fie satisfa...

Palete de culori
April 8, 2021

  O compoziție grafică folosește un număr limitat de culori. Utilizarea culorilor trebuie să se subordoneze unor criterii de natură estetică şi funcțională, fără de care întregul proces de creație poate deveni inutil. Aplicațiile de grafică pun la dispoziția utilizatorului o serie de palete coloristice într-o formă care permite selecția intuitivă a culorilor dorite şi în același timp ține cont de caracteristicile dispozitivului electron...

Elemente de identitate vizuală
April 14, 2021

Brandul reprezintă o serie de însușiri tangibile și intangibile care au ca scop aducerea la cunoștință a publicului, de existența organizației, crearea unei identități, precum și a unei reputații. Marca desemnează o reprezentare grafică prin care se deosebește un produs sau serviciu de altul și care este protejat de dreptul de proprietate (atâta timp cât marca este înregistrată). Această reprezentare grafică poate lua forma unor cuvinte, desene...

Content is protected. Right-click function is disabled.