Stud Box

  • design
  • graphics
  • creative
  • print
  • web

Tag: serif

Utilizarea textului în servicii de grafică
March 5, 2021

Rolul scrisului, al literelor și al cifrelor rezidă în absoluta lor forță de exprimare a tot ceea ce a dat la iveală gândirea omenească. Au existat perioade în care scrisul era considerat dreptul sacru al unei pături sociale restrânse, cu toate acestea însă, el și-a continuat drumul civilizator până în prezent. Pe lângă caracteristicile funcționale scrisul are o latură estetică, fontul, litera în sine, având capacitatea de...

Content is protected. Right-click function is disabled.